Regulatorisk

Alligator Bioscience publicerar årsredovisning för 2021

Lund, Sverige, 22 mars 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har publicerats. Av av miljö- och kostnadsskäl har Alligator Bioscience valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Søren Bregenholt, VD
E-mail: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com 
Telefon: 046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com 
Telefon: 046-540 82 03

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022, kl. 10:30.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-03-22