Data för mitazalimab och ATOR-1017 presenterad vid två posterpresentationer vid årsmötet för SITC – 8-12 november 2022

  • Data visar att CD40-agonisten mitazalimab inducerar ett kraftfullt immunsvar hos patienter med långt framskridna solida tumörer, resultaten stödjer även dess verkningsmekanism
  • Nya data för den monoklonala 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 visar på god säkerhet och tolerabilitet vid doser upp till och med 900 mg, samt på en utmärkt klinisk profil med potential för att vara best-in-class

Lund, Sverige, 10 november 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det medverkar med två posterpresentationer vid årsmötet för SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 2022, där data från bolagets två kliniska huvudkandidater presenteras. Årsmötet hålls i Boston den 8-12 november.

Den första presentationen, “Early pharmacodynamic changes measured by RNA sequencing in peripheral blood from patients in a phase 1 study with mitazalimab, a potent CD40 agonistic IgG1 monoclonal antibody", utvärderar farmakodynamiska förändringar i en doseskaleringsstudie med mitazalimab (monoklonal CD40-antikropp) hos patienter med långt framskridna solida tumörer (NCT02829099), där blodprov som tagits både före- och efter behandling med mitazalimab har analyserats med RNA-sekvensering.

Analysen av data från sekvenseringen visar tydligt att mitazalimab inducerar ett potent immunsvar hos patienter genom att aktivera myeloida celler och B-celler. Den presenterade genexpressionsdatan bekräftar att mitazalimab är biologiskt aktiv, vilket stödjer kandidatens verkningsmekanism och dess potential för behandling av solida tumörer.

Den andra presentationen, “ATOR-1017, a 4-1BB antibody, demonstrates promising safety and proof of mechanism in a first-in-human study in patients with advanced solid malignancies”, redogör för de senaste resultaten från Alligators kliniska first-in-human fas-1 studie med ATOR-1017, en 4-1BB-antikropp vilken utvärderas som en tumörriktad behandling för avancerad/spridd cancer (NCT04144842).

Datan visar att ATOR-1017 är säker och väl tolererad vid doser upp till och med 900 mg, samt att det finns indikationer på kliniska fördelar för patienter. Ingen doslimiterande toxicitet observerades och den högsta tolerade dosen har därmed inte uppnåtts. Stabil sjukdom var bästa objektiva svar på behandling och observerades hos 13 (52%) av de 25 patienter som behandlades med ATOR-1017. För 6 (24%) av patienterna varade den stabila sjukdomsresponsen längre än 6 månader. Dessa data motiverar fortsatt utveckling av ATOR-1017 i kombination med andra behandlingar i solida tumörer.

Att kunna presentera dessa dataset från våra båda huvudkandidater vid en framträdande vetenskaplig konferens som SITC är både en validering av det arbete som Alligators forskare utfört, samt av potentialen hos mitazalimab och ATOR-1017 i långt framskridna tumörer”, sade Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. "Vi är mycket nöjda med att dessa dataset motiverar fortsatt utveckling av kandidaterna. För närvarande förbereder vi oss för nästa steg i ATOR-1017’s utveckling, medan rekryteringen för den andra delen av vår studie med mitazalimab, OPTIMIZE-1, starkt går framåt.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022, kl. 15.00.

Uppdaterad 2022-11-10