Alligator Bioscience beviljas det första amerikanska patentet för ATOR-4066, en bispecifik Neo-X-Prime™-antikropp utvecklad för cancerbehandling

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat patentet US 11,873,348 för läkemedelskandidaten ATOR-4066 – en nästa generations bispecifik Neo-X-Prime™-antikropp, som binder CD40 och CEACAM5 – för behandling av cancer.

Patentet “Novel peptides” skyddar användningen av ATOR-4066 i behandling av cancer- och/eller tumörer och omfattar bispecifika antikroppar som innehåller de målmolekyl-bindande delarna av ATOR-4066-molekylen.

Detta är det första patentet i patentportföljen för kandidaten ATOR-4066, som väntas stärkas i takt med att fler patentansökningar lämnas in och beviljas. Den påskyndade ansökan ingick i ett pilotprogram för cancer-immunoterapi, där amerikanska patentansökningar relaterade till immunterapi mot cancer granskas snabbare än vanligt.

"Genom att samtidigt binda till CD40 och ett tumörassocierat antigen har ATOR-4066 kunnat påvisa en överlägsen antitumörimmunitet. Vi ser i denna first-in-class prekliniska kandidat medicinska möjligheter att rikta sig mot flera cancerindikationer både s.k. kalla och varma tumörer” säger Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience.Godkännandet av detta patent är ett betydande steg i utvecklingen av ATOR-4066 och skyddet av våra immateriella rättigheter är en viktig komponent i utvecklingen av våra läkemedelskandidater och vår övergripande affärsstrategi.”

ATOR-4066 har utvecklats inom Neo-X-Prime™, Alligators patenterade teknologiplattform som kan generera konditionellt aktiverade bispecifika agonistiska antikroppar med förmågan att signifikant öka aktiveringen av dendritceller och T-celler genom att effektivt koppla dem samman med tumörmaterial.

Uppdaterad 2024-01-16