Alligator Bioscience: Första patienten doserad med ATOR-1017 som utvecklas för behandling av spridd cancer

Lund den 17 december 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att den första patienten framgångsrikt doserats i fas I-studien med den helägda 4-1BB antikroppen ATOR-1017 som utvecklas för behandling av spridd cancer.

Fas I-studien är en dosbestämningsstudie i patienter med spridd cancer och detta är första gången ATOR-1017 utvärderas i människa. Studien kommer att genomföras på tre olika kliniker i Sverige och omfatta upp till 50 patienter. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

ATOR-1017 aktiverar 4-1BB-receptorer vilket ökar immunsystemets förmåga att upptäcka och avdöda tumörceller. Detta gör 4-1BB till ett högintressant mål för immunterapi av cancer. ATOR-1017 har en unik profil bland annat genom att den immunaktiverande effekten förstärks i miljöer där det finns många immunceller, vilket särskilt förekommer i tumörer. Detta skapar möjligheter för en kraftfull, tumörlokaliserad immunaktivering som kan öka effekten och minska biverkningarna för patienten.

”ATOR-1017 har i de prekliniska studierna gett ett kraftfullt och långvarigt immunsvar, och till och med skapat immunitet mot cancer, samtidigt som biverkningarna minimerats genom tumörriktad immunaktivering. Denna profil placerar ATOR-1017 i framkanten inom fältet och det ska bli väldigt spännande att följa den fortsatta kliniska utvecklingen”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019, kl.13.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) , ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-12-17