Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari– september 2021

Första patienten doserad i OPTIMIZE-1 fas II

 

” Vi fortsatte att göra stora framsteg under tredje kvartalet 2021. Vi doserade den första patienten i OPTIMIZE-1, vår kliniska fas II-studie som utvärderar effekten av mitazalimab vid första linjens behandling av bukspottkörtelcancer. Vi ingick även ett avtal med Finlandsbaserade Orion Corporation med fokus på att ta fram och utveckla nya immunonkologiska produktkandidater. Efter mitt första hela kvartal som ledare för det här fantastiska bolaget är jag än mer övertygad om det potentiella värdet på vår stabila pipeline.”

 

Søren Bregenholt

VD Alligator Bioscience AB (publ)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI-SEPTEMBER 2021

 • Ny Senior Director of Communications & Investor Relations, Julie Silber, började i Bolaget. Hon tar med sig en unik erfarenhet från Wall Street och över 20 års erfarenhet av investerarrelationer, strategisk kommunikation, rådgivning och chefsposter inom finanssektorn.
   
 • Bolaget ingick ett forskningssamarbete och licensavtal med Orion Corporation, ett globalt läkemedelsbolag baserat i Finland, för att tillsammans upptäcka och utveckla nya immunonkologiska produktkandidater.
   
 • Bolaget meddelade att det undersöker finansieringsalternativ för att stödja fas II-studie med mitazalimab, förberedelser för fas II med ATOR-1017 samt utvecklingen av andra pipelinekandidater.
   
 • Bolaget offentliggjorde positiva resultat från samarbetet med svenska Scandion Oncology, där man i prekliniska tumörmodeller har undersökt effekten av CD40- antikroppen mitazalimab som ett tillägg till kemoterapi (FOLFIRINOX), på kemoterapiresistenta tumörer.
   
 • Bolaget meddelade att första patienten doserats i den kliniska fas-II-studien OPTIMIZE-1, vilken utvärderar mitazalimab i kombination med mFOLFIRINOX för behandling av bukspottkörtelcancer. OPTIMIZE-1 är en öppen multicenterstudie som ska rekrytera upp till 67 patienter vid kliniker i Belgien och Frankrike. Bolaget förväntar sig delresultat för säkerhetsdata under första kvartalet 2022 och effektdata under fjärde kvartalet 2022.
   
 • Meddelade kinesiska Shanghai Henlius Biotech Inc. att Alligators partnerprogram AC101 har gått in i klinisk fas-II-studie.
   

FINANSIELL INFORMATION

JULI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning 3,3 (,0) MSEK
 • Rörelseresultat -37,7 (-30,6) MSEK
 • Periodens resultat -37,2 (-30,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,43 (-0,43) SEK
 • Periodens kassaflöde -30,4 (-32,7) MSEK
 • Likvida medel inkl. värdepapper 79,3 (137,0) MSEK
   

JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning 7,7 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat -104,7 (-110,2) MSEK
 • Periodens resultat -104,9 (-108,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,23 (-1,52) SEK
 • Periodens kassaflöde -24,4 (42,6) MSEK

 

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Webbsändning/telefonkonferens

Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag, den 21oktober2021, kl.14.00 för investerare, analytiker och media där vd Søren Bregenholt och CFO Marie Svensson presenterar och kommenterar delårsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

 

Presentationen kan nås på följande länk: https://financialhearings.com/event/13657

 

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46856642692

UK: +443333009260

US: +1 6319131422

PIN US: 47085846# 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: +46 46-540 82 23
E-mail: jur@alligatorbioscience.com

 

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl.08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

 

Uppdaterad 2021-10-21