Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–juni 2021

Positiva fas I-data för ATOR-1017

”Efter drygt en månad som ny VD för Alligator Bioscience har mina högt ställda förväntningar på företaget redan överträffats. Under denna korta tid har jag kunnat konstatera att Alligator har en stark projektportfölj som bygger på en kraftfull teknikplattform.”

Søren Bregenholt, VD Alligator Bioscience AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI 2021

Projektportfölj:

 • En artikel om agonistiska CD40-antikroppar författad av forskare på Alligator publicerades i Expert Opinion on Biological Therapy.
 • ATOR-1017 är den första monoklonala 4-1BB-antikroppen som uppvisat effektsignaler och en gynnsam säkerhetsprofil. Dessa interimdata från den pågående kliniska fas I-studien presenterades på ASCO:s årsmöte 2021.
 • Prekliniska data för den agonistiska anti-CD40-antikroppen mitazalimab publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology, Immunotherapy.
 • Alligator och det svenska biofarmabolaget BioArctic ingick ett forskningssamarbete inom det neurodegenerativa området.
 • Alligator och det amerikanska biopharmabolaget MacroGenics ingick ett gemensamt forskningssamarbete för att utveckla Neo-X-PrimeTM.
 • Alligator och Scandion Oncology rapporterade lovande prekliniska data från samarbete som undersöker antitumöreffekten av mitazalimab i kombination med kemoterapi och SCO-101.

Bolaget:

 • Styrelseledamoten Carl Borrebaeck, som avböjt omval inför ordinarie årsstämma den 1 juni 2021, avgick ur styrelsen på egen begäran.
 • Søren Bregenholt tillträdde som vd 1 juni.
 • Vid årsstämman omvaldes Anders Ekblom och Graham Dixon som styrelseledamöter och Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin valdes som nya styrelseledamöter. Anders Ekblom valdes som ny styrelseordförande och Hans-Peter Ostler som ny vice styrelseordförande.

FINANSIELL INFORMATION

April-juni 2021

 • Nettoomsättning 3,8 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat -34,5 (-34,7) MSEK
 • Periodens resultat -35,0 (-35,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,41 (-0,49) SEK
 • Periodens kassaflöde -34,0 (-33,2) MSEK
 • Likvida medel inkl. värdepapper 109,7 (169,8) MSEK

Januari-juni 2021

 • Nettoomsättning 4,4 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat -67,0 (-79,6) MSEK
 • Periodens resultat -67,7 (-77,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,79 (-1,09) SEK
 • Periodens kassaflöde 6,4 (75,4) MSEK

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

Webbsändning/telefonkonferens

Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag, den 13 juli 2021, kl.14.00 för investerare, analytiker och media där vd Søren Bregenholt och CFO Marie Svensson presenterar och kommenterar delårsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Presentationen kan nås på följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q2-2021

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46850558356

UK: +443333009031

US: +16467224902

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, VD
sbr@alligatorbioscience.com  
046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
marie.svensson@alligatorbioscience.com 
046-540 82 03

 

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021, kl.08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Projektportföljen innefattar två prioriterade läkemedelskandidater, CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017.

Alligator utvecklar ALG.APV-527 i samarbete med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-07-13