Alligator Bioscience meddelar starten på ett sponsrat forskningsavtal med University of Pennsylvania under ledning av Dr. Gregory Beatty

Lund, 19 januari 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag starten på ett sponsrat forskningssamarbete för att studera data gällande biomarkörer från Alligators studie OPTIMIZE-1 tillsammans med University of Pennsylvanias (UPENN) Pancreatic Cancer Research Center.

Gregory Beatty, MD, PhD, biträdande professor i medicin vid Division of Hematology/Oncology, UPENN, kommer att fungera som ledande utredare för de sponsrade forskningsavtalen. Dataanalys av dr. Beatty och hans team kommer att utföras vid Beatty Laboratory på UPENN.

Prioritet för Dr. Beattys studie kommer att vara att tillämpa deras analytiska kapacitet på data insamlade från patienter som får mFOLFIRINOX i kombination med mitazalimab, Alligators agonistiska CD40-antikropp. UPENN-studien är en del av Alligators kliniska studie OPTIMIZE-1, en öppen multicenterstudie i fas Ib/II som ska utvärdera den kliniska effekten av mitazalimab i kombination med cytostatika (mFOLFIRINOX) hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer.  Rekrytering till OPTIMIZE-1 planeras för upp till 67 patienter.

”Tillskottet av UPENN-studien, som genomförs av en forskare av Dr. Beattys kaliber, till Alligators pågående OPTIMIZE-1 är mycket spännande. De data som blir resultatet kommer att ge ytterligare och mycket värdefulla insikter om de kliniska utvecklingsmöjligheter för mitazalimab i en patientpopulation med stora medicinska behov”, säger Alligators VD, Søren Bregenholt. ”Vi är också mycket glada att välkomna Dr. Beatty som vetenskaplig rådgivare till Alligator.”

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-post: 
jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist.  Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Medicon Village i Lund. För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-09-19