Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under december 2021 har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (”Alligator”) ökat till följd av att den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 7 oktober 2021 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 8 november 2021, samt den riktade nyemissionen av aktier till garanter i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 2 december 2021, har slutförts. Per den 30 december 2021 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Alligator till 220 584 878.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations

Telefon: 046-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com  

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021, kl. 10:30 CET.

Om Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40 agonist och ATOR-101, en 4-1BB agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-12-30