Regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Alligator Bioscience AB

REGULATORISK

11 mars 2022

Inför årsstämman i Alligator Bioscience AB den 5 maj 2022 offentliggör valberedningen sina förslag avseende styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter,
  • att Anders Ekblom, Hans-Peter Ostler, Graham Dixon, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin omväljs som styrelseledamöter,
  • att Staffan Encrantz och Denise Goode väljs som nya styrelseledamöter,
  • att Anders Ekblom omväljs som styrelseordförande, samt
  • att Hans-Peter Ostler omväljs som vice styrelseordförande.

Staffan Encrantz, född 1951, är grundare och VD för Allegro Investment, Inc., ett företag baserat i Menlo Park, Kalifornien, som förvaltar en investeringsportfölj på 750 miljoner dollar. Han har aktivt lett investeringar i och drivit en mängd olika företag i över 30 år och har lett tillväxten och utvecklingen av företag i tidigt skede såväl som etablerade företag, inom en mängd olika områden. Utöver det har Staffan lång erfarenhet av kommersiella fastigheter, främst i Sverige och USA, och av hedgefondbranschen, som representant för betydande investerare i ett antal hedgefonder och som tidigare styrelseledamot i MKM Longboat Multi Strategy Fund Ltd., samt som styrelseledamot i Harbour Solutions Group Ltd.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i AnaMar AB, ett företag engagerat i forskning och utveckling av läkemedel mot fibros, Koncentra Verkstads AB, en kontraktstillverkningsgrupp, Nclear Inc., Atlanta GA, ett företag som arbetar med miljösanering, Oxymetal SAS, Frankrike, ett laser- och plasmastålskärande företag och Sight Sciences Inc., Menlo Park, CA, ett ögonvårdsföretag som utvecklar och säljer apparater för kirurgisk behandling av glaukom och torra ögon. Styrelseledamot i Harbor Solutions Ltd, London, England, ett tvistfinansierings- och försäkringsbolag och GovX Inc. San Diego, CA, ett e-handelsföretag.

Utbildning: Juristexamen (Summa Cum Laude) från Uppsala universitet.

Aktieägande i Alligator Bioscience AB: Som förvaltare av Allegro Investment Fund representerar Staffan Encrantz 55 642 092 aktier i Alligator.

Denise Goode, född 1958, har mångårig erfarenhet från finanssektorn, kommersiell sektor och life science-branschen, både från sin omfattande karriär som senior läkemedelschef och från styrelseuppdrag och rådgivande roller inom life science sedan 2008. Hon har en djup förståelse för läkemedelssektorn, finanssektorn och fundraising och har stor erfarenhet av affärsutveckling. Tidigare har hon haft en 20-årig karriär hos AstraZeneca Pharmaceuticals PLC, där hon haft ledande roller globalt, inom både finans och kommersiell verksamhet. Denise är även PwC-alumn.

Övriga pågående uppdrag: VD för QED Life Sciences Limited, ett konsultföretag som ger råd och stödjer bioteknikföretagens strategiska inriktning och tillhandahåller affärsmentorskap till VD:ar och seniora ledare. Styrelseledamot i Abliva AB (publ) där hon är ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. VP, affärsutveckling på AnaMar AB. Certifierad COVID-vaccinatör för UK National Health Service.

Utbildning: Bachelor of Science (Honours) i Zoologi från University of Manchester, Storbritannien. Fellow vid Institute of Chartered Accountants i England och Wales.

Aktieägande i Alligator Bioscience AB: –

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman 2022 offentliggörs.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Lars Bergkvist (ordförande), representerande Jonas Sjögren,
  • Jan Lundström, representerande Allegro Investment Fund L.P.,
  • Hans-Peter Ostler, representerande Lars Spånberg, samt
  • Anders Ekblom, styrelsens ordförande. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Telefon: +46 70 601 06 70
E-mail: lars.bergkvist60@gmail.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022, kl. 12:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com.

 

 

Uppdaterad 2022-03-11