Alligator Bioscience presenterar ytterligare resultat från ATOR-1017-studien om doseskalering via en posterpresentation vid ASCO Annual Meeting 2022

  • ATOR-1017 uppvisar en utmärkt klinisk profil med potential för ”best-in-class” bland monoklonala 4-1BB antikroppar
  • ATOR-1017 visade sig vara säker och väl tolererad vid doser upp till 600 mg
  • Ingen dosbegränsande toxicitet observerades och maximalt tolerabel dos uppnåddes inte
  • Stabil sjukdom uppnådd hos 45 % av patienterna med solida tumörer
  • Doseskalering fortsätter på 900 mg dosnivå

Lund, Sverige, 31 maj, 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget kommer att presentera en poster om den agonistiska 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 vid ASCO:s (American Society of Clinical Oncology) årsmöte 2022, som hålls i Chicago den 3–7 juni.

Postern, med titeln "Initial findings from a first-in-human, multicenter, open-label study of ATOR-1017, a 4-1BB antibody, in patients with advanced solid malignancies", beskriver resultaten från Alligators första kliniska fas 1-studie med ATOR-1017, som utvecklas som en tumörstyrd behandling för avancerad/metastaserande solida cancerformer. 

Resultaten, som kommer att presenteras vid ASCO, visar på en utmärkt säkerhetsprofil. Fem (22,7 %) av de 22 doserade patienterna upplevde behandlingsrelaterade grad 3–4 biverkningar (TRAE). Inga patienter avbröt behandlingen på grund av dessa TRAEs. Ingen dosbegränsande toxicitet observerades, och därmed har den högsta tolererade dosen av ATOR-1017 ännu inte uppnåtts. ATOR-1017 uppvisar en dosberoende och gynnsam farmakokinetisk profil. Aktivering av perifera T-celler och förhöjda värden av löslig 4-1BB observerades vid aktiva dosnivåer av ATOR-1017, vilket påvisar biologisk aktivitet och bevis för verkningsmekanismen.

Stabil sjukdom uppnåddes som bästa resultat hos tio (45 %) av patienterna, där den längsta behandlingstiden var 16 månader.

Sammantaget visade data att ATOR-1017 är säker och väl tolererad vid doser upp till 600 mg och har visat tecken på kliniska fördelar. Doseskaleringen fortsätter med 900 mg-dosen och data från denna dos förväntas rapporteras under 2022.

"Vi är glada över att kunna presentera dessa mycket lovande data på ASCO. De visar på den starka säkerhetsprofilen och tecken på effekt hos vår läkemedelskandidat ATOR-1017", säger Søren Bregenholt, PhD, VD för Alligator Bioscience. "4-1BB-antikroppar har varit behäftade med dålig effekt eller oacceptabel säkerhetsprofil, men ATOR-1017 skiljer sig från andra 4-1BB-antikroppar, delvis på grund av dess unika bindningsprofil, men också för att dess immunstimulerande funktion är beroende av en samtida bindning till Fc-gamma-receptorer på immunceller. Detta lokaliserar immunstimuleringen till tumörområdet, där både 4-1BB- och Fc-gamma-receptorer uttrycks i höga nivåer. Detta innebär att ATOR-1017 har potential att tillgodose ett betydande medicinskt behov, och vi ser fram emot att slutföra denna studie och välja en rekommenderad dos för den kommande fas 2-studien."

Fas 1-studien med ATOR-1017 är en öppen doseskaleringsstudie på patienter med histologiskt bekräftad, avancerad och/eller refraktär solid cancer (NCT04144842). Studiens primära mål är att undersöka ATOR-1017:s säkerhet och tolerabilitet och att fastställa den rekommenderade dosen för efterföljande fas 2-studier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
Email:
soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-540 82 00

LifeSci Advisors
Investor Relations
Guillaume van Renterghem
Email:
gvanrenterghem@lifesciadvisors.com
Telefon: +41 (0)76 735 01 31

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline omfattar de två viktigaste tillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Vidare utvecklar Alligator tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. ALG.APV-527, flera icke offentliggjorda molekyler baserade på den egna teknikplattformen Neo-X-Prime™ och nya läkemedelskandidater baserade på RUBY™ bispecific-plattformen tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas 2-utveckling av Shanghai Henlius Biotech Inc. och ett icke-officiellt mål till Biotheus Inc. Alligator Bioscience är noterat på Nasdaq Stockholm (ATORX) och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.

Mer information finns på alligatorbioscience.com.   

Uppdaterad 2022-05-31