Alligator Bioscience meddelar slutförande av 600 mg doskohort för ATOR-1017, doseskalering och inklusion av 900 mg doskohort påbörjas

Lund, Sverige, 1 april 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelade idag att patientrekryteringen för 600 mg-kohortgruppen från Alligators ”first-in-human” kliniska fas I-studie med den 4-1BB (CD137) riktade läkemedelskandidaten ATOR-1017, är avklarad. ATOR-1017 utvecklas som en tumörriktad terapi för metastaserande cancer. Fas I-studien med ATOR-1017 är en oblindad doseskaleringsstudie på patienter med histologiskt konfirmerad avancerad och/eller refraktär solid cancer (NCT04144842). Det primära syftet med studien är att undersöka säkerheten och toleransen för ATOR-1017 och att bestämma den rekommenderade dosen för efterföljande fas II-studier.

Data indikerar att för doser upp till 600 mg fanns det inga signifikanta säkerhetsproblem med stabil sjukdom som bästa svar på behandling. Patientrekrytering och behandling i den högsta och slutliga doskohorten, 900 mg, har nu påbörjats.

Som tidigare meddelats i december 2021 visade resultat från den tidiga avläsningen för ATOR-1017 att läkemedelskandidaten har en lovande säkerhetsprofil. I denna avläsning fanns ingen dosbegränsande toxicitet eller allvarliga immunrelaterade biverkningar (länk till pressmeddelande).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations

Telefon: 046-540 82 23

Email: jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-04-01