Regulatorisk

Alligator Bioscience och Orion Corporation meddelar att utvecklingsmöjlighet nyttjats inom bolagens immunonkologiska forskningssamarbete och licensavtal från 2021

  • Orion har valt ut huvudkandidater bland de antikroppar som tagits fram i det första utvecklingsprogrammet
  • Samarbetet är inriktat mot att upptäcka och utveckla nya bispecifika antikroppsterapier mot cancer med hjälp av Alligators teknologier och bispecifika format RUBY™
  • Alligator erhåller milstolpsbetalning efter nyttjandet av utvecklingsmöjligheten

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att Orion Corporation, ett globalt läkemedelsföretag baserat i Finland, har valt ut huvudkandidater från framtagna bispecifika antikroppar och därmed utnyttjar sin möjlighet att fortsätta utvecklingen av dessa molekyler inom bolagens tidigare ingångna forskningssamarbete och licensavtal. Alligator kommer att fortsätta ta fram ytterligare data för att Orion under de kommande månaderna ska kunna välja ut en slutlig utvecklingskandidat. Nyttjandet av utvecklingsmöjligheten är villkorad av en milstolpsbetalning till Alligator.

"Forskningssamarbetet med Alligator har möjliggjort för oss att identifiera flertalet huvudmolekyler, vilka har potential att väljas ut för klinisk utveckling, vilket gör oss angelägna om att intensifiera och påskynda forskningen och den prekliniska utveckling av dessa kandidater, och så snart som möjligt fastställa en slutgiltig kandidat,” sade Outi Vaarala, Senior Vice President, Innovative Medicines Business and R&D på Orion Corporation Orion Pharma

”Vi är otroligt nöjda över vårt samarbete med Orion och stolta över att ha genererat ett stort antal attraktiva kloner, vilket möjliggjort för Orion att välja ut ett antal kandidater inom mycket kort tid.,” sade Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. ”Detta är en ytterligare validering av vår teknologiplattform för att identifiera och utveckla högkvalitativa terapeutiska antikroppar med en utmärkt tillverkningspotential.”

Under det ursprungliga avtalet som ingicks 2021, använder Alligator Bioscience sitt egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY™ för att utveckla nya immunonkologiska produktkandidater utifrån designkriterier framtagna av Orion. Alligator är berättigade till milstolpesbetalningar baserade på utveckling, godkännande och försäljning, utöver försäljningsroyalties, om Orion fortsatt utvecklar och kommersialiserar de resulterande produktkandidaterna.

I januari 2023 meddelade Alligator och Orion en utvidgning av sitt ursprungliga avtal för att innefatta utvecklingen av ytterligare en bispecifik antikropp.

Uppdaterad 2023-05-11