Alligator Bioscience utser ny chef för kommunikation och investerarrelationer (IR)

Lund den 16 augusti 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar att Julie Silber blir företagets nya chef för kommunikation och investerarrelationer. Med mer än 20 års erfarenhet av investerarrelationer, strategisk kommunikation, rådgivning och finansiellt ledarskap har Julie varit en pålitlig rådgivare för små och medelstora bolag. Både som chef för investerarrelationer och konsult för noterade bolag i USA, London, Kanada, Australien, Sverige och Finland har hon stärkt sina uppdragsgivares investerarrelationer och kommunikation med aktieägare.

Julies unika erfarenhet, med bakgrund från Wall Street, kombinerar en djup förståelse om investerarrelationer enligt bästa praxis, och börsnoterade bolags behov samt kunskap om att få tillgång till eller utöka deras exponering mot de globala kapitalmarknaderna. Under de senaste sex åren har Julies främsta fokus varit att arbeta med biovetenskapliga bolag i Norden, senast som chef för IR på Immunovia AB. Under hela sin karriär har Julie haft en avgörande roll för att genomföra alla aspekter av IR-funktionen och använda sin stora kunskap om institutionella investerare och strategisk affärsrådgivning – med målet att öka värdet för alla intressenter.

 ”Vi är glada över att kunna välkomna en chef av Julies kaliber och erfarenhet för att stärka och expandera Alligators kommunikations- och IR-program. Julie kommer att arbeta nära Alligators ledning för att uppnå de framtida möjligheterna – att utöka vår räckvidd och exponering mot investerare”, säger Søren Bregenholt, VD. Han fortsätter: ”Vi är inne i en avgörande fas i utvecklingen av företaget och Alligators strategiska kommunikationsplan och IR-funktion måste kunna stödja den strategiska planen för de kommande åren”.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: sbr@alligatorbioscience.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021, kl. 15:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-08-16