Regulatorisk

Alligator Bioscience ansöker om start av klinisk fas I-studie i cancerpatienter för ATOR-1015, en unik CTLA-4- och OX40-bindande antikropp

Lund den 19 juli 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan (Clinical Trial Authorization, CTA) om tillstånd att starta en klinisk fas I-studie med den helägda bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015.

Den kommande fas I-studien med ATOR-1015 är en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer. Studien kommer att genomföras på fem olika kliniker i Sverige och Danmark och kommer att omfatta upp till 50 patienter. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1015 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

ATOR-1015 utvecklas som den första CTLA-4- och OX40-bindande bispecifika antikroppen, antingen för monoterapi eller i kombination med etablerade immunterapiläkemedel såsom PD-1/L-1-blockerare. Den förväntas kunna användas för behandling av ett stort antal olika cancerformer.

“Vi är mycket glada att meddela att vi skickat in CTA-ansökan och ser fram emot att påbörja rekryteringen av patienter så fort som möjligt efter myndighetsgodkännande. Baserat på starka prekliniska data som visar på lokalisering till tumören och selektiv aktivering av immunsystemet i tumörområdet, har vi höga förväntningar på läkemedelskandidaten ATOR-1015, som är den första i sitt slag”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

Som tidigare kommunicerats har Alligator utsett Theradex Oncology, ett globalt bolag med lång erfarenhet av klinisk utveckling av cancerläkemedel, som CRO (Contract Research Organization) för den planerade kliniska fas I-studien.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018, kl.16.10.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är högre i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-07-19