Alligator Bioscience presenterar mitazalimab på World Immunotherapy Congress 2020

Nya data styrker mitazalimabs positionering

Lund den 5 november 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolagets läkemedelskandidat mitazalimab kommer att presenteras på World Immunotherapy Congress som hålls den 2–6 november 2020. Presentationen kommer att innehålla nya jämförelsedata som visar att mitazalimab har mycket konkurrenskraftiga egenskaper inom CD40-fältet.

De nya prekliniska data som presenteras innefattar analyser av mitazalimab jämfört med analoger av CD40-antikroppar från de viktigaste konkurrenterna. Jämförelsen av data påvisar mitazalimabs kraftfulla antitumöreffekter och immunaktiverande egenskaper.

Mitazalimabs verkningsmekanism är tydligt beroende av Fc-gamma-receptorernas medverkan, vilket leder till en mer tumörselektiv immunaktivering. Denna differentiering kan ge en överlägsen risk-nyttoprofil i behandlingen av patienter.

Presentationen kommer också att sammanfatta tidigare publicerade kliniska data från fas I-studien utförd av Janssen Biotech Inc. där mitazalimab uppvisat en hanterbar säkerhetsprofil, både med och utan förbehandling med kortikosteroider. Ett partiellt svar observerades hos en patient med njurcellscancer. Tio patienter med olika typer av spridd cancersjukdom uppvisade oförändrad sjukdomsbild ≥ 6 månader. Därutöver bekräftar även kliniska biomarkörsdata verkningsmekanismen i patienter.

”Ett starkt kliniskt datapaket från fas I och nya positiva jämförelsedata visavi de viktigaste konkurrenterna, stärker ytterligare vår tro på mitazalimab som ett kraftfullt immunterapiläkemedel. Mitazalimab visar stark effekt och tolereras bättre än konkurrerande produkter, vilket sannolikt speglar det faktum att antikroppen har optimerats för mer tumörselektiva effekter”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience. "Vi slutför nu den kliniska dokumentationen för att kunna lämna in ansökan om studiestart för den kommande fas Ib/II-studien i bukspottkörtelcancer".

Dr Peter Ellmark, VP Discovery på Alligator Bioscience, kommer att hålla en muntlig presentation med titeln “Mitazalimab – a CD40 agonist to unleash CD40 in immuno-oncology” den 5 november 2020, kl.12.50 CET. För mer information, se: https://www.terrapinn.com/conference/festival-of-biologics/Immunotherapy-Agenda.stm

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020, kl.8.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2022-09-19