Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics förbereder den bispecifika 4-1BBx5T4-antikroppen ALG.APV-527 för klinisk fas I

Lund den 16 november 2020 – Alligator Bioscience (”Alligator”) (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag, tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. (“Aptevo”) (NASDAQ: APVO), en uppdatering avseende ALG.APV-527, en innovativ immunterapeutisk bispecifik läkemedelskandidat avsedd för behandling av solida 5T4-positiva cancertumörer.

Alligator och Aptevo förbereder ALG.APV-527 för klinisk fas I. Bolagen räknar med att under första halvåret 2021 kunna lämna in en CTA-ansökan (Clinical Trial Authorization) för att starta en klinisk fas I-studie vid flera centra i Europa.

Alligator och Aptevo kommer fortsätta att utforska licensieringsmöjligheter samtidigt som ALG.APV-527 förbereds för klinisk utvecklingsfas.

”Vi är mycket glada över att nu kunna föra ALG.APV-527 till klinisk fas, då potentialen i Aptevos ADAPTIR™-plattform nyligen stärkts genom att två patienter uppvisat fullständig remission av sin cancersjukdom i den kliniska fas I-studien med APVO436. Som en potentiell ”first-in-class”-molekyl visar ALG.APV-527 mångsidigheten i ADAPTIR-plattformen när det gäller att generera bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer och med en terapeutisk profil som är mer i linje med traditionella antikroppar, inklusive en förlängd halveringstid, önskvärda antikroppsliknande tillverkningsegenskaper och optimerad styrka och stabilitet”, säger Marvin White, vd och koncernchef för Aptevo.

”Vårt samarbete med Alligator Bioscience fortsätter att generera uppmuntrande data som ger stöd åt de potentiella fördelarna med detta nya tillvägagångssätt för riktad immunterapi mot cancer. Av dessa skäl och med de senaste förbättringarna av Aptevos finansiella ställning är vi glada att kunna förbereda och ta denna tillgång till klinisk fas med målet att det ska kunna skapa ytterligare värde för aktieägarna”, sammanfattar Marvin White.

”Aptevos läkemedelskandidat APVO436 bygger på samma teknologi som ALG.APV-527. Den kliniska valideringen av detta bispecifika format ökar väsentligt sannolikheten för att ALG.APV-527 ska bli en framgångsrik cancerterapi”, säger Per Norlén, vd för Alligator Bioscience.

ALG.APV-527 är utformad för att rikta sig mot både tumörantigenet 5T4 och den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) för att främja potent, tumörriktad T-cellsaktivering. 5T4 är ett väldefinierat tumörantigen som återfinns på en rad olika tumörtyper såsom icke-småcellig lungcancer (NSCLC), njurcancer, pankreas- och prostatacancer, koloncancer samt äggstocks-, livmoderhals- och lungsäckscancer. Omvänt har 5T4 begränsat uttryck i normalvävnad, vilket gör den till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling.

Presentation vid SITC Annual Meeting

Som tidigare meddelats presenteras data avseende ALG.APV-527 på konferensen Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 35th Virtual Annual Meeting som hålls den 9–14 november 2020. Presentationen omfattar prekliniska data som visar att ALG.APV-527 har en fördelaktig säkerhetsprofil, utan tecken på systemisk immunaktivering eller levertoxicitet. ALG.APV-527 ökar även anti-tumörsvaret och ger ett tumörspecifikt immunologiskt minne i experimentella sjukdomsmodeller. ALG.APV-527 inducerar robust in vitro-dödande av tumörer som är beroende av 5T4-engagemang. In vivo förstärkte ALG.APV-527 antitumörsvar och främjade tumörspecifikt minne.

Detaljer kring poster-presentationen:

Titel:   ALG.APV-527: Potent tumor-directed T cell activation and in vivo tumor inhibition induced by a 4-1BB x 5T4 ADAPTIR™ bispecific antibody

Posters och tillhörande abstrakt finns tillgängliga för konferensens registrerade deltagare i ”the Virtual Poster Hall” fram t o m 31 december 2020, på SITC abstract website.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020, kl.14.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2020-11-16