Regulatorisk

Alligator Bioscience presenterar nya prekliniska data för ATOR-1015 på PEGS i Boston

Tumörlokaliserande egenskaper för den bispecifika antikroppen påvisade med bildanalys

Lund den 10 april 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att Charlotte Russell, MD, PhD, Chief Medical Officer på Alligator, kommer att ge en muntlig presentation av den bispecifika CTLA-4 x OX40-antikroppen ATOR-1015 på PEGS (The Essential Protein Engineering Summit) i Boston, USA, den 10 april 2019.

Presentationen kommer att innehålla nya prekliniska data som visar att ATOR-1015 lokaliseras till tumören, åskådliggjort med hjälp av modern bildanalys. Dr Russell kommer även att ge en sammanfattning av projektets prekliniska datapaket samt en översikt av den pågående kliniska studien.

“Med hjälp av bildanalys har vi lyckats visualisera hur ATOR-1015 ansamlas i tumörområdet, vilket ytterligare stärker konceptet med tumörriktad aktivering av immunsystemet. Detta ger ATOR-1015 stor potential för en bättre risk/nytta-profil jämfört nuvarande CTLA-4-behandlingar. Vi väntar med spänning på utfallet av den pågående kliniska studien”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik tumörlokaliserande CTLA-4-antikropp med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Tidigare prekliniska data har visat på en överlägsen effekt av ATOR-1015 jämfört med monospecifika antikroppar riktade mot CTLA-4 eller OX40, med synergistisk effekt i kombination med en PD-1-blockerande antikropp.

Det prekliniska datapaketet stödjer den fortsatta kliniska utvecklingen av ATOR-1015, som för närvarande utvärderas i en klinisk fas I-studie (NCT03782467). Resultaten av denna studie förväntas kunna presenteras under andra halvåret 2020.

Presentationens titel: Bringing the Tumor-Directed CTLA-4 x OX40 Bispecific Antibody, ATOR-1015, into the Clinic.

Datum, tid: 10 april kl.14.40 (8:40 a.m. EDT)

Charlotte Russell kommer även delta i en paneldiskussion på temat “Women in Science – Inspired Professional and Personal Stories”, kl.7:25 a.m. lokal tid (EDT).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019, kl.10.30.  

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-04-10