Regulatorisk

Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience inleder samutveckling av bispecifik antikropp för tumörriktad immunterapi

Strategiskt partnerskap för samutveckling av ny bispecifik immunonkologisk antikropp som påverkar biologiska funktioner av betydelse vid flera olika typer av solida tumörer.

Inriktas på en ny tumörriktad verkningsmekanism och visar synergi mellan Alligators antikroppsplattform ALLIGATOR-GOLD® och Aptevos bispecifika teknologiplattform ADAPTIRTM.

SEATTLE, WA, och LUND, SVERIGE – 20 juli 2017 — Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO), ett bioteknologibolag som utvecklar nyskapande terapier inom immunonkologi och hematologi, och Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX), ett bioteknologibolag som utvecklar antikroppsbaserade produktkandidater för tumörriktad immunterapi, meddelade idag att man har ingått ett avtal om samutveckling av en ny bispecifik immunonkologisk antikropp, ALG.APV-527, baserat på Alligators ursprungliga bispecifika produktkandidat ATOR-1016. Den nya bispecifika kandidaten har utvecklats med Aptevos bispecifika teknologiplattform och inkluderar bindningsdomäner som genererats med Alligators antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD®. Cellinjeutveckling för tillverkning av kliniskt material kommer att inledas inom kort.

Bolagen har tagit fram och optimerat produktkandidaten ALG.APV-527 under ett tidigare ingånget avtal. Den bispecifika antikroppen har en ny verkningsmekanism som involverar aktivering av 4-1BB (CD137), en co-stimulerande receptor i TNFR-superfamiljen som finns på aktiverade T-celler, och ett tumörantigen, ännu ej publikt, som är brett uttryckt vid flera olika typer av cancer.

Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas 2. Under fas 2 kan bolagen välja att utlicensiera kandidaten eller fortsätta utvecklingen tillsammans eller enskilt. Därutöver innehåller avtalet en option för bolagen att gemensamt utveckla ytterligare en bispecifik antikropp baserad på samma grundläggande verkningsmekanism. Även för detta program kommer ägande och kostnader att delas lika mellan Aptevo och Alligator.

Den co-stimulerande receptorn 4-1BB spelar en viktig roll i immunsvaret mot cancer genom att modulera och förstärka immunreaktioner via aktivering av tumörspecifika T-celler. Receptorn är därför särskilt intressant för utveckling av nya immunonkologiska läkemedel. Framgångsrikt utvecklad kan den bispecifika antikroppen förväntas ha klinisk effekt vid flera olika cancerindikationer, däribland bröst-, livmoderhals-, icke-småcellig lung-, prostata-, njurcells-, magsäcks-, kolorektal-, och urinblåsecancer. Trots att tumörantigenet är överuttryckt vid många olika typer av solida tumörer, har det lågt uttryck i normala vävnader, vilket ger goda möjligheter för tumörriktad immunterapi med förbättrad effekt och få biverkningar.

”Vårt samarbete med Alligator Bioscience har medfört enorma synergier och gör det möjligt att bygga vidare på bolagens respektive expertis i att skapa terapeutiska antikroppar,” sa Marvin L. White, koncernchef och VD på Aptevo. ”Tillskottet av en bispecifik 4-1BB-antikropp utökar och breddar Aptevos produktportfölj och visar ADAPTIR-plattformens flexibilitet i att skapa produkter med verkningsmekanismer utöver T-cells dirigerad cytotoxicitet. Vidare ger detta möjligheter att utvärdera spännande möjligheter inom icke-hematologiska cancerformer. Om denna väg visar sig vara framgångsrik kommer det att vara ett avgörande framsteg inom immunterapi av cancer. Vi är extremt glada över samarbetet med Alligator Bioscience för utveckling av nya tumörriktade bispecifika antikroppsterapier.”

“Med fem immunonkologiska program i vår produktportfölj, samtliga med potential att bli first- eller best-in-class, kan vi genom partnerskapet med Aptevo nu ta nästa steg inom tumörriktad immunterapi,” sa Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Vår teknologiplattform gör det möjligt att ta fram högfunktionella antikroppar med optimala stabilitets- och produktionsegenskaper, som med Aptevos teknologiplattform ADAPTIR kan sammankopplas till exceptionella bispecifika antikroppar. Vi ser fram emot att ytterligare bredda vårt Aptevo-samarbete med denna lovande immunterapi.”

För ytterligare information var god kontakta:

Alligator Bioscience
Per Norlén, CEO
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Aptevo Therapeutics
Stacey Jurchison
Senior Director, Investor Relations and Corporate Communications
Telefon: +1 206-859-6628
E-mail: JurchisonS@apvo.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 klockan 07:00 (CET).

Om Aptevo Therapeutics Inc.
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknologibolag som utvecklar nya onkologiska och hematologiska terapier för meningsfull förbättring av patienters liv. Aptevos huvudteknologi är proteinteknologiplattformen ADAPTIR. Aptevo har fyra produkter på marknaden inom hematologi och infektionssjukdomar, samt ett antal produktkandidater i olika stadier av utveckling inom immunonkologi.

Om Alligator Bioscience
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar de kliniska och preklinska produktkandidaterna: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se. 

Uppdaterad 2017-07-21