Regulatorisk

Alligator Bioscience: Nya prekliniska data för ATOR-1144 visar potential för aktivering av såväl det medfödda som det förvärvade immunsystemet samt direkt anti-tumöreffekt

Lund den 2 april 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget kommer att presentera nya prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1144 vid den vetenskapliga konferensen AACR (American Association for Cancer Research) som hålls i Atlanta den 29 mars-3 april 2019. ATOR-1144 är en ”first-in-class” bispecifik tumörlokaliserande antikropp som binder till den immunhämmande receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn GITR (Glucocorticoid-Induced TNFR family Related).

De nya prekliniska data visar att ATOR-1144 har flera olika angreppssätt; aktivering av effektor-T-celler, avdödning av regulatoriska T-celler (Tregs) och tumörceller, samt via aktivering av NK (natural killer)-celler, vilket kan ge en ökad avdödning av tumörceller. Dessutom visas att GITR uttrycks (på tumörinfiltrerande celler såsom lymfocyter och neoplastiska celler) i tumörprover från huvud/hals-, strup-, äggstocks- och hudcancer, samt i B- och T-cellslymfom, vilket är positivt för en direkt tumöravdödning.

”Vi är entusiastiska över att presentera ATOR-1144 i detta vetenskapliga forum. Det är en ny tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4-antikropp med potential för aktivering av såväl det medfödda som det förvärvade immunsystemet och därtill med direkt anti-tumöreffekt. Dessa egenskaper kommer sannolikt förstärka varandra, vilket ger ATOR-1144 potential för en överlägsen effektprofil”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

Dr Anne Månsson Kvarnhammar, Senior Scientist på Alligator, kommer att presentera en poster (#4077) med titeln: “ATOR-1144 is a tumor-directed CTLA-4 x GITR bispecific antibody that acts by depleting Tregs and activating effector T cells and NK cells”, tisdagen den 2 april kl.19.00 svensk tid (kl.13.00 lokal tid, EDT). Postern kommer vid samma tid att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019, kl.13.30.

Om ATOR-1144
Läkemedelskandidaten ATOR-1144 är en bispecifik antikropp riktad mot både CTLA-4 och GITR. Den består av två delar, den ena är en GITR-specifik antikropp isolerad från ALLIGATOR-GOLD®, och CTLA-4-delen utvecklades genom FIND®-optimering av CD86, en naturlig ligand för CTLA-4.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-04-02