Alligator Bioscience meddelar publikation av artikel som belyser potentialen hos nästa generations CD40-agonister i den vetenskapliga tidskriften ”Expert Opinion on Biological Therapy”

  • Nästa generations CD40-agonister kan möta viktiga biologiska och medicinska behov inom immunonkologi
  • Bispecifika antikroppar som binder CD40, såsom de utvecklade med Alligators Neo-X-Prime® plattform, maximerar förmågan hos CD40 att förändra tumörens mikromiljö och boosta antitumöraktiveten hos T-celler
  • CD40-riktade bispecifika antikroppar, som Alligators ATOR-4066, kan ta CD40 agonister till nästa nivå när det gäller effekt och säkerhet.

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag publiceringen av en vetenskaplig artikel som belyser potentialen hos nästa generations CD40-riktade immunonkologiska terapier i den medicinska tidskriften ”Expert Opinion on Biological Therapy”.

Artikeln ”Next generation CD40 agonists for cancer immunotherapy” belyser hur:

  • Bispecifika antikroppar som binder CD40, såsom de utvecklade med Alligators Neo-X-Prime® plattform, maximerar förmågan hos CD40 att både förändra tumörens mikromiljö och boosta antitumöraktiviteten hos T-celler, vilket har potential att möta viktiga behov inom immunonkologi
  • En förbättrad effekt är den viktigaste drivkraften vid utveckling av nya CD40-riktade terapier, samtidigt som en god säkerhetsprofil är avgörande för att hålla effektiva dosnivåer i kombination med andra behandlingar
  • En förbättrad förståelse av vilken roll olika immunceller som uttrycker CD40 spelar/har i tumörens mikromiljö kan medföra en mer effektiv klinisk utveckling av dessa kandidater

Det finns ett behov inom onkologin för nya terapier som kan förbättra hur många patienter som svarar på behandling och bredda antalet indikationer där immunterapier kan erbjuda klinisk nytta,” säger Peter Ellmark, CSO på Alligator Bioscience och en av artikelförfattarna. ”CD40-riktade terapier, såsom Alligators ATOR-4066 program utvecklat med vår Neo-X-Prime® plattform, ger en möjlighet att möta detta behov genom att aktivera tumörspecifika T-celler och vända den immunhämmande mikromiljön kring tumören. Nästa generations CD40-agonister går bortom monospecifika antikroppar och nyttjar nya strategier och format för att förbättra effekten och säkerheten och ger stora möjligheter att gynna cancerpatienter.”

Artikeln finns tillgänglig online via denna länk.

Uppdaterad 2024-05-20