Regulatorisk

Förväntat terapeutiska dosnivåer uppnådda i fas I-studie med ATOR-1017

Lund den 27 oktober 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag ytterligare positiva säkerhetsdata från den pågående kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten ATOR-1017, bolagets helägda 4-1BB antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer.

Studiekommittén (Data Review Committee) som övervakar säkerheten för patienterna i fas I-studien med ATOR-1017 har godkänt dosen 100 mg och beviljat start av dosering med 200 mg, motsvarande cirka 3,2 mg/kg. Majoriteten av de observerade biverkningarna har varit milda eller måttliga (grad 1 eller 2) och ger bland annat indikation på att ATOR-1017 aktiverar patienternas immunsystem.

”Vi administrerar nu ATOR-1017 på de dosnivåer vi hade som mål när vi designade studien, dosnivåer som dessutom är 20 gånger högre än för jämförelseprodukten urelumab. Detta är en viktig milstolpe för utvecklingsprogrammet och för den kommande fas II-studien. ATOR-1017 är utformad för att övervinna utmaningarna med den första generationens 4-1BB-antikroppar, i synnerhet svåra immunrelaterade biverkningar. Säkerhetsprofilen så här långt tyder på att vi lyckats”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Slutresultaten från den pågående fas I-studien beräknas avläsas under första halvåret 2021, med start av en fas Ib/II-effektstudie under andra halvåret samma år.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020, kl.14.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2020-10-27