Regulatorisk

Alligator Bioscience utökar pipeline: Inleder preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten ATOR-1144

Ny läkemedelskandidat vald – den bispecifika tumörlokaliserande CTLA-4 x GITR-antikroppen ATOR-1144

Lund den 30 oktober 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att en ny bispecifik läkemedelskandidat, ATOR-1144, har inlett preklinisk utveckling. ATOR-1144 är en ”first-in-class” bispecifik tumör-lokaliserande antikropp som binder till den immunhämmande receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn GITR.

Den bispecifika antikroppen ATOR-1144 aktiverar immunsystemet både via CTLA-4 och GITR.

Den verkar genom flera olika angreppssätt; aktivering av T-celler, avdödning av regulatoriska T-celler (Tregs) och aktivering av NK (natural killer)-celler för en ökad avdödning av tumörceller. ATOR-1144 är genom denna verkningsmekanism lämpad för behandling av såväl solida tumörer som blodcancer.

“Vi är väldigt entusiastiska över den nya läkemedelskandidaten ATOR-1144, en nyskapande bispecifik tumörlokaliserande CTLA-4-antikropp med potential för ökad effekt mot regulatoriska T-celler. ATOR-1144 illustrerar tydligt Alligators förmåga att generera nya, innovativa immunterapier”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl.14.00.

Om ATOR-1144
Läkemedelskandidaten ATOR-1144 är en bispecifik antikropp riktad mot både CTLA-4 och GITR. Den består av två delar, den ena är en GITR-specifik antikropp isolerad från ALLIGATOR-GOLD®, och CTLA-4-delen utvecklades genom FIND®-optimering av CD86, en naturlig ligand för CTLA-4. GITR (Glucocorticoid-Induced TNFR family Related) är medlem av TNFR-superfamiljen (TNFRSF) som uttrycks på flera olika celltyper, däribland T-lymfocyter och NK-celler.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-10-30