Regulatorisk

Alligator Bioscience AB presenterar finansiella resultat för de första nio månaderna och Q3 2023 och ger en affärsuppdatering

 • Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beviljar särläkemedelsklassificering för mitazalimab i bukspottkörtelcancer
 • Technical Feasibility uppnått i det andra programmet med Orion, vilket genererade milstolpsbetalning till bolaget
 • Framgångsrikt nyttjande av teckningsoptioner tillförde Alligator 13,8 MSEK
 • CD40-program med fokus på mitazalimab presenterade vid välrenommerade internationella medicinska konferenser och publicerade i vetenskaplig artikel
 • Nytt substanspatent för mitazalimab beviljat i Europa

Lund Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX)

“Under ytterligare ett intensivt och produktivt kvartal för Alligator har vi uppnått ett nytt viktigt delmål i den kliniska och kommersiella utvecklingen av vår huvudkandidat – särläkemedelsklassificeringen för mitazalimab i bukspottkörtelcancer, som beviljades av den europeiska tillsynsmyndigheten. Detta följer den amerikanska särläkemedelsklassificering som beviljades av FDA och innebär att vi nu säkrat ett starkare kommersiellt skydd för mitazalimab efter godkännande på våra två viktigaste marknader, USA och EU. Under sommaren har vi presenterat de senaste vetenskapliga framstegen för mitazalimab vid flertalet välrenommerade konferenser, och därigenom fortsatt öka intresset för kandidaten hos världsledande onkologer, investerare och potentiella partners. Vad gäller partnerskap kunde vi rapportera att vi uppnått Technical Feasibility i ett av våra samarbetsprogram med Orion, vilket genererade en milstolpsbetalning till Alligator. Vårt arbete med Orion är ett gott exempel på de fördelar våra strategiska samarbeten kan tillföra bolaget och våra aktieägare. Vi har en hel del att se fram emot de kommande månaderna, framför allt det stora delmålet i vår fas 2-studie OPTIMIZE-1 – att rapportera topline-data i början på nästa år, och i vilket vi tar avstamp för nästa fas i mitazalimabs väg till marknadsgodkännande.”

Søren Bregenholt, Vd Alligator Bioscience

AFFÄRSUPPDATERING
Mitazalimab

 • Den 28-29 september höll Alligator två presentationer i Boston, vid AACRs (American Association for Cancer Research) specialkonferens för bukspottkörtelcancer. Den första presentation med titeln "CD40 agonist mitazalimab in combination with mFOLFIRINOX in patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC): Interim efficacy results of the OPTIMIZE phase 1b/2 study". Den presentationen hade titeln "Interim pharmacodynamic analyses of mitazalimab in combination with FOLFIRINOX in first-line metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC) identify CD4 effector T cells as a correlate of treatment outcomes".
 • Den 21 september presenterade Alligator en poster i Milano, vid konferensen International Cancer Immunotherapy Conference (CICON) med titeln "Efficacy and pharmacodynamic biomarkers of mitazalimab in combination with chemotherapy in preclinical mouse models".
 • Den 21 augusti meddelade Alligator att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beviljat särläkemedelsklassificering för mitazalimab vid behandling av bukspottkörtelcancer. Klassificeringen medför betydande finansiella och regulatoriska incitament, däribland 10 års marknadsexklusivitet efter produktgodkännande.
 • Den 19 juli presenterade Alligator i Boston vid konferensen 3rd Annual Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit, ett föredrag med titeln "Targeting CD40 on Myeloid Cells to Reverse the Suppressive Tumor Microenvironment & Enhance T Cell Priming".

Nyttjande av teckningsoptioner

 • Den 1 september meddelade Alligator att bolaget skulle tillföras cirka 13,8 MSEK efter nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6, vilket representerar en nyttjandegrad om cirka 68 procent av de optioner knutna till aktier som förvärvats genom företrädesemissionen i april 2023.

Milstolpe uppnådd i samarbetet med Orion

 • Den 31 juli meddelade Alligator att Technical Feasibility uppnåtts i det andra programmet inom bolagets forskningsamarbete och licensavtal med Orion, vilket genererade en milstolpsbetalning till Alligator.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

Mitazalimab

 • Den 11 oktober beviljade det europeiska patentverket (EPO) Alligator ytterligare ett patent för mitazalimab, som skyddar den kemiska sammansättningen för mitazalimab fram till 2038 (inkluderar möjlighet till förlängning). Patentet utökar skyddet för mitazalimab i Europa och innebär att patentportföljen för mitazalimab nu innehåller 48 godkända patent och 25 pågående patentansökningar. Dessa täcker flertalet territorier, däribland Europa, Nordamerika och Asien.

ATOR-1017

 • Den 5 oktober meddelade Alligator publiceringen av en vetenskaplig artikel i tidskriften Cancer Immunology, Immunotherapy, med titeln "ATOR-1017, an Fc-gamma receptor conditional 4-1BB agonist designed for optimal safety and efficacy, activates exhausted T cells in combination with anti-PD-1".

FINANSIELLT SAMMANDRAG FÖR Q3 2023 OCH 2023 FRAM TILL DAGS DATO
Nedan visas de finansiella sammandragen för kvartalen som avslutades den 30 september 2023 samt den 30 september 2022.

Alla belopp i MSEK,
om inte annat anges
Juli – september 2023 Juli – september 2022
Nettoomsättning 19,4 5,1
Rörelseresultat -52,7 -51,2
Periodens resultat -52,5 -51,4
Resultat per aktie (SEK) före och efter utspädning -0,08 -0,23
Periodens kassaflöde -86,5 -45,6
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 123,9 147,4

 
Nedan visas de finansiella sammandragen för året fram till och med den 30 september 2023, samt för föregående år fram till och med den 30 september.

Alla belopp i MSEK,
om inte annat anges
Januari – september 2023 Januari – september 2022
Nettoomsättning 46,4 15,6
Rörelseresultat -178,6 -140,1
Periodens resultat -178,8 -140,2
Resultat per aktie (SEK) före och efter utspädning -0,45 -0,64
Periodens kassaflöde -23,1 -131,0
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 123,9 147,4

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns även tillgänglig på bolagets hemsida via denna länk.

Alligator inbjuder till webbsänd konferens idag kl. 12.30 för investerare, analytiker och media där Vd Søren Bregenholt och CFO Marie Svensson presenterar och kommenterar kvartalsrapporten januari-september 2023, vilken efterföljs av en Q&A chatsession. Konferensen kommer att hållas på engelska.

Konferensen nås via Alligators kanaler på LinkedIn eller Youtube.

Uppdaterad 2023-10-26