Alligator Bioscience utser ny Chief Medical Officer

Lund den 29 december 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har utsett Dr. Christina Reimer till Chief Medical Officer (CMO). Christina Reimer kommer senast från en befattning som Senior Medical Director på Ferring Pharmaceuticals i Köpenhamn.

Christina Reimer, som ersätter Dr Charlotte Russell, kommer att vara övergripande medicinskt ansvarig för Alligators läkemedelskandidater, med huvudsakligt fokus på att ta mitazalimab och ATOR-1017 in i kliniska fas II-effektstudier. Hon kommer att rapportera till Alligators FoU-chef, vice VD Malin Carlsson, och ingå i bolagets ledningsgrupp.

”Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Christina Reimer till Alligator. Hennes internationella erfarenhet av att driva klinisk utveckling och bygga upp FoU-organisationer kommer stärka vår kliniska kapacitet avsevärt, vilket är helt avgörande i det skede vi befinner oss i nu med två produkter på väg in i klinisk fas II och en ytterligare på väg in i fas I. Vi ser fram emot att välkomna Christina till Lund och till vår ledningsgrupp”, säger Per Norlén, VD för Alligator Bioscience.

Christina Reimer är disputerad specialistläkare inom gastroenterologi. Därutöver har hon lång erfarenhet av att leda kliniska program inom läkemedelsindustrin. Christina Reimer tillträder sin tjänst den 1 februari 2021.

”Alligators vetenskapsbaserade angreppsätt för att ta fram nya cancerbehandlingar tillsammans med det faktum att de har flera läkemedelskandidater i klinisk fas gör den här möjligheten unik. Jag hoppas kunna använda min mångåriga erfarenhet av att arbeta med cancerpatienter och mina färdigheter inom klinisk läkemedelsutveckling för att ta Alligators projekt genom nästa viktiga utvecklingssteg. Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av teamet på Alligator”, säger Christina Reimer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020, kl. 9:00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-12-29