Alligator Bioscience lanserar RUBY™, ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar

Prioritetsansökan inlämnad

Det bispecifika konceptet RUBY™ har utvecklats för att med korta utvecklingstider uppnå högsta stabilitet och producerbarhet

Lund den 7 januari 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget utvecklat ett nytt koncept för framtagande av bispecifika antikroppar, RUBY™. RUBY-konceptet ger Alligator möjlighet att skapa terapeutiska antikroppar med konkurrensfördelar både avseende effekt och farmaceutiska egenskaper, och på kortare tid än vad som är möjligt i dag.

“Det bispecifika formatet RUBY stärker tydligt vår befintliga teknologiplattform. Vi har nu de teknologier som behövs för att generera i princip vilken framtida bispecifik terapeutisk antikropp som helst, och skräddarsy den för immunonkologisk behandling”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Dessutom ger RUBY-formatet antikroppen överlägsna bindningsegenskaper och förkortar utvecklingstiden påtagligt, vilket ger oss en framskjuten ställning inom fältet”.

Bispecifika antikroppar ses idag som den mest lovande och effektiva metoden för immunterapeutisk behandling av cancerpatienter. Det är numera vedertaget att bispecifika antikroppar kan ge högre vävnadsspecificitet, kraftfullare effekt, och möjliggöra utveckling av läkemedel med funktioner som inte kan uppnås med konventionella monoklonala antikroppar.

RUBY är ett nytt IgG-likt bispecifikt antikroppsformat som genom ”Plug-and-Play” enkelt kan generera bispecifika molekyler från vilka två antikroppar som helst, och dessutom med utmärkta egenskaper avseende stabilitet och produktion. Formatet tar bort behovet av ytterligare optimering vilket gör att Alligator kan ta läkemedelskandidater snabbare från preklinisk till klinisk fas. Att på kortare tid generera innovativa läkemedelskandidater ger Alligator betydande konkurrensfördelar inom området immunonkologi och för framgångsrika utlicensieringsavtal.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019, kl.13.00.

Om RUBY™
RUBY-genererade bispecifika antikroppar består av immunoglobuliner sammanlänkade med Fab-fragment via den tunga kedjans C-terminus. Fab-fragmenten är påkopplade via den lätta kedjan. Konstruktionen är helt ny och innebär att antikroppar med utmärka egenskaper avseende stabilitet, produktion, bindning och funktion kan skapas.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-01-07