Alligator Bioscience bjuder in till kapitalmarknadsdag 2023

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 1 december 2023. Under eventet kommer representanter från Alligators ledningsgrupp att presentera bolagets affärsstrategi, interna och samägda tillgångar, samt bolagets teknologiplattformar.

Detaljer om kapitalmarknadsdagen

  • Datum/tid: Fredag, 1 december 2023 klockan 14:00
  • Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm, Sverige
  • Format: Eventet kommer att hållas på plats i Stockholm samt sändas live

För att delta personligen, kontakta IR & Communiation Manager, Greta Eklund, via e-mail: ir@alligatorbioscience.com. Vänligen observera att antalet platser är begränsat.

Eventet kommer att sändas live på Alligators Youtube-kanal, vilken nås via denna länk.

Agenda för kapitalmarknadsdagen

  • Introduktion till Alligator Bioscience: Vd Søren Bregenholt presenterar bolagets strategiska inriktning och tillgångar i pipeline
  • Huvudkandidaten mitazalimab: CMO Dr Sumeet Ambarkhane ger en uppdatering över de kliniska data genererade hittills, och en översikt av bolagets CD40-program
  • Opinionsbildare (En. Key Opinion Leader): Dr Gregory Beatty, Associate Professor i Medicin vid University of Pennsylvania, kommer att presentera det nuvarande behandlingslandskapet för bukspottkörtelcancer och vilken potential mitazalimab har att förändra detta
  • Alligators teknologiplattformar: CTO Laura von Schantz kommer att presentera Alligators patenterade teknologiplattformar Neo-X-Prime™ och Ruby™, däribland den viktiga roll Ruby™ spelar för Alligators forskningssamarbete och licensavtal med Orion Corporation
  • ATOR-4066: CSO Peter Ellmark kommer att ge en överblick över ATOR-4066-programmet hittills, en tredje generationens bispecifik CD40-agonist som även binder CEACAM5, utvecklad med hjälp av bolagets plattform Neo-X-Prime™
  • 4-1BB: CMO Dr. Sumeet Ambarkhane kommer att presentera de senaste uppdateringarna för Alligators två kandidater som binder 4-1BB, ATOR-1017, Alligators monoklonala 4-1BB-agonist och ALG.APV-527, en tumörriktad bispecifik antikropp som samutvecklas med Aptevo Therapeutics.

Frågestunder kommer att hållas live efter varje presentation och vd Søren Bregenholt kommer att samfatta dagen och presentera Alligators strategiska planer vid eventets slut.

Uppdaterad 2023-10-31