Regulatorisk

Alligator Biosciences samarbete med Biotheus Inc. går vidare med en andra delbetalning

Lund den 1 juni 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget erhållit ytterligare 0,5 miljon dollar i en andra delbetalning från det kinesiska företaget Biotheus Inc. En första delbetalning om 0,5 miljon dollar erhölls i augusti 2019 i samband med att Alligator ingick ett licensavtal med Biotheus med ett totalvärde på upp till 142 miljoner dollar. Avtalet avser de kinesiska rättigheterna till en immunaktiverande antikropp från antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD®, med avsikt att skapa upp till tre nya bispecifika molekyler.

”Det är mycket glädjande att Biotheus valt att gå vidare med samarbetet efter att ha utfört en grundlig vetenskaplig och teknisk utvärdering av vår antikropp. Det innebär ännu en validering av vårt antikroppsbibliotek och vår kapacitet att ta fram immunaktiverande antikroppar, samtidigt som det ger Alligator ytterligare närvaro på den viktiga kinesiska läkemedelsmarknaden”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Licensavtalet omfattar exklusiva rättigheter till en immunaktiverande antikropp riktad mot en receptor inom Tumor Necrosis Factor Receptor-superfamiljen (TNFR-SF), ett samlingsnamn för ett antal målmolekyler med liknande funktioner, och gäller för marknaderna Kina, Hongkong, Taiwan och Macau.

Utöver den erhållna initiala betalningen om sammanlagt 1 miljon dollar ger licensavtalet Alligator rätten att erhålla ytterligare delmåls- och optionsbetalningar till ett potentiellt totalvärde om upp till 141 miljoner dollar samt royalty-ersättningar på framtida försäljning och delar av eventuella sublicensieringsintäkter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020, kl. 13.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

Om Biotheus Inc.
Biotheus är ett snabbväxande privatägt bioteknikbolag baserat i Zhuhai, Guangdong, Kina, med fokus på utveckling av nästa generations antikropps-baserade cancerbehandlingar. Biotheus ledningsgrupp har bred erfarenhet i allt från upptäcktsforskning till registreringsansökan i Kina. Biotheus har en bred projektportfölj med fokus på immunonkologi med målet att utveckla de ledande läkemedelskandidaterna fram till marknadsgodkännande. För att uppnå dessa mål söker Biotheus aktivt efter samarbetspartners för klinisk utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2020-06-01