Alligator Bioscience meddelar publicering av intervju med opinionsledare om mitazalimab och de positiva data från den kliniska fas 2-studien OPTIMIZE-1 i bukspottkörtelcancer

  • I intervjun medverkar huvudprövaren för OPTIMIZE-1, Jean-Luc van Laethem och Alligators CMO Sumeet Ambarkhane
  • Interimistiska effektresultat för OPTIMIZE-1 presenteras och diskuteras i kontext med nuvarande behandlingsalternativ
  • Webinarie tillgängligt online från tisdag den 14 mars, 2023

Lund, Sverige, 14 mars 2023 –Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget hållt en intervju med en opinionsledare kring de interimistiska effektresultaten från den kliniska fas 2-studien OPTIMIZE-1 med mitazalimab i spridd bukspottkörtelcancer. Intervjun är tillgänglig online från och med tisdagen den 14 mars 2023 via följande länk.

I intervjun medverkar professor Jean-Luc van Laethem, chef vid Erasmus sjukhus i Bryssels (ULB) gastoenterologiska avdelning, en internationellt erkänd specialist inom matsmältningssystemets tumörer och huvudprövare i studien OPTIMIZE-1, och Alligator Biosciences Chief Medical Officer, Dr. Sumeet Ambarkhane. I intervjun diskuteras tillgängliga behandlingar för patienter med spridd bukspottkörtelcancer ur olika perspektiv, vilka resultat behandlingar uppvisat, samt de stora befintliga medicinska behoven. Mitazalimabs verkningsmekanism och studiedesignen för OPTIMIZE-1 klarläggs, och den senaste intermistiska effekt- och säkerhetsdatan presenteras och förklaras. Vidare diskuteras även mitazalimabs terapeutiska potential och kombinationsmöjligheter för läkemedelskandidaten.

OPTIMIZE-1 är en öppen, multicenter-studie som utvärderar säkerheten och effekten av mitazalimab (CD40 mAb) i kombination med kemoterapi, mFOLFIRINOX, hos patienter med metastaserande pankreatiskt duktalt adenokarcinom (NCT04888312), som inte genomgått tidigare behandling. I januari 2023 meddelade Alligator lovande starka interimistiska resultat från OPTIMIZE-1, där mitazalimab i kombination med mFOLFIRINOX visade ett objektivt tumörsvar (En. Objective Response Rate = ORR) på 52% hos de 23 patienter som utvärderades, enligt det s.k. RECIST 1.1-kriteriet (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Topline-data från studien väntas under första kvartalet 2024.

Genom att jämföra dessa interimistiska resultat med data från en liknande patientpopulation som enbart behandlats med FOLFIRINOX, som visade på en ORR om cirka 32%, ser vi potentialen hos mitazalimab som del av en kombinationsbehandling för bukspottkörtelcancer”, säger Dr. Sumeet Ambarkhane, CMO hos Alligator Bioscience. ”Bukspottkörtelcancer anses vara en s.k. immunologisk kall tumör, vilket betyder att det finns ett underskott av T-celler i tumörområdet, något som kan göra tumören mer svårbehandlad. Mitazalimab kan spela en viktig roll i detta sammanhang, då den kan aktivera en förbättrad infiltration av T-celler i tumören, och omvandla en immundämpande miljö till en aktiv sådan, vilket stärker tumöravdödningen.”

Uppdaterad 2023-03-14