David Harrison

Head of Business Development
  • Email: bd@alligatorbioscience.com
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

David Harrison har mer än tjugo års erfarenhet av affärsutveckling, huvudsakligen inom onkologi, varav 12 år vid AstraZeneca och därefter vid Mundipharma, C4X Discovery och Redx Pharma. Han har ansvarat för transaktionsförhandlingar vid samtliga av dessa företag vid olika stadier av läkemedelsutveckling, både för in- och utlicensiering. David har också omfattande erfarenhet av efterforskning och utvärdering, kontraktsförhandlingar och due diligence.

Uppdaterad 2022-07-14