Dr. Michael Curran

Associate Professor, MD Anderson Cancer Center
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Dr. Michael Curran, Docent vid avdelningen för Immunologi på MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, USA, är expert på immunonkologi. Forskningen vid Currans laboratorium fokuserar på mekanismerna genom vilka immunresistenta cancerceller undkommer immunförsvaret och inte svarar på behandling med checkpointhämmare.

Uppdaterad 2022-07-15