Eva Sjökvist Saers

Styrelseledamot
  • Styrelseledamot sedan: 2021
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II, 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II och 160,000 teckningsoptioner i program TO 2024/2027 II.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB (publ) och Coegin Pharma AB. Styrelseledamot i Apoex AB, Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) och Oxcia AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.

Eva Sjökvist Saers – född 1962, styrelseledamot sedan 2021 – har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Eva Sjökvist Saers har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat arbetat i olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca, Apoteket AB och som VD för läkemedelsföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) under mer än 10 år. Eva Sjökvist Saers är även ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

Uppdaterad 2024-05-21