Eva Sjökvist Saers

Styrelseledamot
  • Styrelseledamot sedan: 2021
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO6.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB (publ). Styrelseledamot i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), IDL Biotech AB (publ), Oxcia AB och Apoex AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.

Eva Sjökvist Saers – född 1962, styrelseledamot sedan 2021 – har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Eva Sjökvist Saers har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat arbetat i olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca, Apoteket AB och som VD för läkemedelsföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) under mer än 10 år. Eva Sjökvist Saers är även ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

Uppdaterad 2023-08-16