Hans-Peter Ostler

Vice ordförande
  • Styrelseledamot sedan: 2021
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 3 411 884 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ectin Research AB och Improve Tec Hönö AB, styrelseledamot i Hoodin AB, InorbitTX, Oblique Therapeutics AB samt Lennart Ekerholms Stiftelse. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.

Hans-Peter Ostler – född 1971, vice styrelseordförande sedan 2021 – har universitetsstudier i ekonomi och juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans-Peter Ostler har mer än 20 års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank. Hans-Peter Ostlers tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Uppdaterad 2023-12-14