Hans-Peter Ostler

Vice ordförande
  • Styrelseledamot sedan: 2021
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 600 000
  • Andra pågående uppdrag: Board member of Oblique Therapeutics AB, of S.P. HMSO Göteborg AB, of Promore Pharma and InorbitTX

Hans-Peter Ostler – född 1971, vice styrelseordförande sedan 2021 – har universitetsstudier i ekonomi och juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans-Peter Ostler har mer än 20 års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank. Hans-Peter Ostlers tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Uppdaterad 2022-07-14