Professor Jeffrey Weber

Professor, Perlmutter Cancer Center at Langone Medical Center
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Professor Jeffrey Weber, Perlmutter Cancer Center vid Langonefakulteten, New York, USA, är expert i klinisk immunonkologi. Professor Weber har lett ett flertal kliniska studier bland annat av CTLA-4 och PD-1-blockerande antikroppar och är en av pionjärerna inom klinisk behandling av autoimmuna biverkningar från immunologiska behandlingsformer.

Uppdaterad 2022-07-15