ØU Life Science Investerarkonferens

Köpenhamn Köpenhamn

Alligators vd Søren Bregenholt kommer att presentera bolaget, dess senaste utveckling och kommande nyckelevents för investerare.