Vetenskapliga rådgivare och samarbetspartners

Alligator utvecklar innovativa, effektiva och säkra immunterapier mot cancer. För att stärka Alligators forskning och utveckling strävar vi efter att samarbeta med världsledande experter inom de forskningsområden där Alligator är verksamt. Bolaget har etablerat ett mycket värdefullt nätverk av rådgivare och samarbetspartners bestående av:

Professor Ignacio Melero

Professor Ignacio Melero, Navarras universitetssjukhus, Spanien, är expert inom tumörimmunologi och immunterapi av cancer. Professor Meleros forskning fokuserar på translationella studier av bland annat TNF-receptor-superfamiljen och klinisk utveckling av immunterapeutiska läkemedel.

Professor Jeffrey Weber

Professor Jeffrey Weber, Perlmutter Cancer Center vid Langonefakulteten, New York, USA, är expert i klinisk immunonkologi. Professor Weber har lett ett flertal kliniska studier bland annat av CTLA-4 och PD-1-blockerande antikroppar och är en av pionjärerna inom klinisk behandling av autoimmuna biverkningar från immunologiska behandlingsformer. Med sin stora expertis inom klinisk utveckling av immunterapier mot cancer är han en viktig diskussionspartner för Alligators kliniska studier.

Docent Sara Mangsbo

Docent Sara Mangsbo, Uppsala universitet, Sverige, är expert inom immunonkologi. Hon har lång erfarenhet av avancerade prekliniska modellsystem för tumörriktad immunterapi, och har bland annat undersökt den immunterapeutiska effekten av modulering av CD40, CTLA-4 och PD-1.

Professor Malin Lindstedt

Professor Malin Lindstedt, Lunds universitet, Sverige, är expert inom dendritcellsbiologi och cell-baserade assays för utvärdering av nya immunterapier för cancerbehandling.