Alligator anlitar BioInvent för processutveckling och cGMP tillverkning av den immunonkologiska produktkandidaten ADC-1015

Alligator Bioscience AB är ett privatägt svenskt bioteknologibolag som utvecklar immunonkologiska antikroppar för tumörriktad immunterapi. Alligator har anlitat BioInvent för processutveckling och cGMP tillverkning av den immunonkologiska produktkandidaten ADC-1015. Avtalet förser Alligator med ADC-1015 för tidiga kliniska prövningar.

Alligator har en stark portfölj bestående av 5 produktkandidater. ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, som utvecklats för behandling av spridd cancer. Kliniska prövningar i cancerpatienter påbörjades tidigt 2015, och ADC-1013 utlicensierades senare under samma år till Janssen Biotech, ett onkologibolag inom Johnson & Johnson-koncernen. ADC-1015 är en bispecifik immunaktiverande antikropp som binder målproteinerna OX40 och CTLA-4. Genom att både OX40 och CTLA-4 återfinns på T-celler i tumörer förväntas ADC-1015 ge upphov till en kraftfull tumörriktad immunaktivering. ADC-1015 har möjlighet att bli ”first-in-class” bland den här typen av immun-aktiverande bispecifika antikroppar. Utöver ADC-1013 och ADC-1015 har Alligator ytterligare tre produktkandidater i forskningsfas.

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, VD Alligator Bioscience AB, telefon: 046-286 42 80

Om Alligator
Alligator utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling (fas I/II i cancerpatienter).

För utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel använder Alligator sina teknologiplattformar som består av det humana antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD® och en optimeringsteknologi för antikroppar, FIND®. Tillsammans gör dessa teknologier det möjligt att ta fram läkemedelskandidater med betydande kliniska fördelar. ALLIGATOR-GOLD® är ett syntetiskt bibliotek som innehåller flera miljarder varianter av fullt humana antikroppar.

Alligator grundades 2001, är ett privatägt svenskt bioteknologibolag med 35 medarbetare och ca 200 aktieägare, och är beläget på Medicon Village, Lund, Sverige.

Kategoriserad som
, ,
Uppdaterad 2022-09-20