Alligator Bioscience har gett första patientdosen i en klinisk multicenterprövning i fas 1

Alligator Bioscience har gett den första fas 1-dosen av den CD40-aktiverande immunonkologiska antikroppen ADC-1013 i en klinisk multicenterprövning på patienter med metastaserande solida tumörer

Alligator Bioscience AB meddelade i dag att den första dosen gavs i början av förra veckan till en patient i den nyligen påbörjade kliniska fas 1-prövningen av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013. ADC-1013 är en agonistisk, helt human, monoklonal antikropp riktad mot CD40, en immunstimulerande receptor som finns på antigenpresenterande celler, däribland dendritceller.

Den kliniska fas 1-prövningen är den första studien på patienter med spridda solida tumörer.

– Vi är mycket glada att kunna bekräfta att doseringen till den första patienten var framgångsrik, säger dr Per Norlén, medicinsk chef vid Alligator Bioscience. Intresset för att delta i vår första kliniska studie har varit så stort att vi kunde ge den första dosen till en patient på Uppsala universitetssjukhus inom 3 veckor från rekryteringsstart. ADC-1013 tolererades väl och var inte förenad med några betydande biverkningar. Vi har nu öppnat två kliniska prövnings-sites och förväntar oss att alla fem kliniker snart kommer att vara aktiverade.

Som sagts i ett tidigare pressmeddelande av den 7 april kommer upp till 40 patienter att rekryteras till prövningen vid fem kliniker i Storbritannien, Danmark och Sverige.

Kategoriserad som
, ,
Uppdaterad 2022-09-20