Alligator har tilldelats SwedenBIO Award!

Alligator har tilldelats SwedenBIO Award för ”prestationer och framgångar utöver det normala inom life science-industrin”. Detta är ytterligare ett kvitto på Alligators framgångar under det gångna året. Alligator är ett bioteknologibolag som utvecklar immunstimulerande antikroppar för tumörriktad immunterapi av metastaserande cancer. Bolaget har flera dylika projekt i pre-klinisk och klinisk utveckling. I Augusti 2015 ingick Alligator ett licensavtal med Janssen Biotech, Inc, (Janssen) ett av Johnson & Johnsons läkemedelutvecklingsbolag, där Janssen erhöll globala rättigheter att vidareutveckla och kommersialisera ADC-1013, Alligators kliniska immunonkologiska läkemedelskandidat. Under avtalet fick Alligator initial kontantersättning och framtida utvecklings- och kommersiella milstolpes-betalningar om totalt ca 700 miljoner US dollar.

Kategoriserad som
, ,
Uppdaterad 2022-09-20