Fas 2-resultat indikerar varaktighet av respons för Alligators CD40-agonist

BioStock-intervju med Alligators CMO, Sumeet Ambarkhane.

Efter rapporteringen av en andra omgång interimsresultat från fas 2-studien OPTIMIZE-1, vilken utvärderar mitazalimab i patienter med bukspottkörtelcancer, har BioStock vänt sig till Alligators CMO Sumeet Ambarkhane för en fördjupad analys.

Dagens artikel hittas här.

Uppdaterad 2023-06-30