Kallelse till extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ), org. Nr 556597-8201, kallas härmed till extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 14 mars 2016, vid 16:00, på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Kategoriserad som
, ,
Uppdaterad 2022-09-20