Meddelande om förslag till extra bolagsstämma den 14 mars 2016

Större aktieägare har nu lagt fram sina förslag avseende punkterna 8 och 9 i det publicerade meddelandet.

Förslag punkt 8: Antalet styrelseledamöter skall vara 7

Förslag punkt 9: Förslag att välja Ulrika Danielsson till styrelsen. Ulrika Danielsson, född 1972, är för närvarande CFO på Castellum AB, noterat på Nasdaq OMX listan för stora bolag. Hon har arbetat för Castellum AB sedan 1998 med ökande ansvar. Ulrika Danielsson har en Master of Science i Business Administration från University Göteborgs Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kategoriserad som
, ,
Uppdaterad 2022-09-20