Malin Carlsson

COO
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 10 000 aktier, 250 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 600 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i A Bioscience Incentive AB och Atlas Therapeutics AB.

Malin Carlsson – född 1968, Executive Vice President & Chief Operating Officer – är legitimerad läkare och specialistläkare i klinisk immunologi med avlagd doktorsexamen i klinisk immunologi vid Lunds Universitet. Malin har 20 års erfarenhet av klinisk och experimentell forskning inom immunologi och 12 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i internationella läkemedelsföretag. Anställd sedan 2020 och medlem av ledningen sedan 2020.

Uppdaterad 2023-08-22