Veronica Wallin

Styrelseledamot
  • Styrelseledamot sedan: 2021
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 101 550 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot för ett antal dotterbolag inom Episurf-koncernen, styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB och styrelseledamot i Integrative Research Laboratories Sweden AB.

Veronica Wallin – född 1986, styrelseledamot sedan 2021 – har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB sedan 2017. Veronica Wallin har bland annat tidigare varit ekonomichef på apoteksbolaget ApoEx AB.

Uppdaterad 2023-09-06