ATOR-4066

Neo-X-Prime® är Alligators egenutvecklade immunonkologikoncept för mer patientspecifik behandling av cancer. I korthet fungerar det så att Neo-X-Prime®-antikropparna fångar upp tumörceller eller tumörcellsfragment som innehåller muterade protein från tumören, så kallade neoantigen, vilka är unika för varje patient och mot vilka immunsystemet kan riktas. 

Den första läkemedelskandidaten att använda Neo-X-Prime®-konceptet heter ATOR-4066. Utöver CD40, riktar sig ATOR-4066 mot CEA (karcinoembryonalt antigen). CEA är ett protein som återfinns på vissa tumörer, till exempel tjocktarmscancer, men inte alls eller i låg grad i normalvävnad, vilket gör det till en attraktiv målmolekyl för cancerbehandling. Prekliniska data visar att ATOR-4066 selektivt aktiverar dendritiska celler och T-celler i humant tumörmaterial och att denna aktivering är beroende av CEA-uttryck i tumören. Dessutom visar data från experimentella modeller att molekylen aktiverar immunsystemet och skyddar mot tumörer. Dessa resultat publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften JITC.1

Mekanismen och potentialen för ATOR-4066 stärktes ytterligare genom data som publicerades vid SITC i november 2023 och som visar att ATOR-4066 ensamt kan eliminera stora tumörer med heterogent CEA-uttryck, vilket begränsar tumörens flyktmekanismer och utgör grunden för användning av molekylen som monoterapi i vissa cancertyper. Baserat på dessa positiva data, förväntar sig Alligator att inleda CMC-processutveckling och andra IND-förberedande aktiviteter för ATOR-4066 under 2024. 

USPTO beviljade i januari 2024 det första amerikanska patentet för ATOR-4066. 

Projektstatus

CD40, CEA(CAM5)
Solida metastaserade tumörer
 

  1. Hägerbrand, K., et al. JITC 2022, 10 (11); https://doi.org/10.1136/jitc-2022-005018 ↩︎
Uppdaterad 2024-04-04