Alligator Bioscience inleder samarbete med Johnson & Johnson Innovation om den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013

Alligator Bioscience AB, ett privatägt, svenskt bioteknikföretag som utvecklar immunonkologiska antikroppar för riktad immunterapi mot cancer, meddelade idag att det har ingått ett avtal med Janssen Biotech, Inc. (Janssen), ett av Janssen-företagen inom Johnson & Johnson.

Enligt avtalet kommer Janssen att få exklusiv, världsomfattande licens till Alligators läkemedelskandidat ADC-1013. Johnson & Johnson Innovation Center i London har berett vägen för samarbetet. ADC-1013, som för närvarande befinner sig i fas 1 i det kliniska prövningsprogrammet, är en agonistisk, helt human, monoklonal antikropp riktad mot CD40, en immunstimulerande receptor som finns på antigenpresenterande celler, däribland dendritceller. Vid stimulering av CD40 inleds en process som ger en dramatisk ökning av antalet T-celler som angriper tumören. Dessutom etableras ett tumörspecifikt minne som ger långtidsimmunitet mot cancern.

Alligator Bioscience AB kommer att få en up-front-betalning plus ytterligare villkorade betalningar om potentiellt upp till totalt 700 miljoner USD när vissa förutbestämda milstolpar vad gäller utveckling, regulatoriska aktiviteter och kommersialisering uppnås. Vid framgångsrik lansering och kommersialisering är Alligator Bioscience AB också berättigat en stegvis royalty baserad på den världsomfattande nettoförsäljningen. I en samtidig transaktion kommer Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. att teckna nya aktier i Alligator Bioscience AB.

Slutförandet av transaktionen är villkorad av godkännande enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.

Janssen kommer att ansvara för utvecklingen av ADC-1013 och för de kliniska studierna när den pågående doseskaleringsstudien i fas 1 är slutförd. Janssen får exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera ADC-1013, inledningsvis riktad mot ett antal solida tumörer och blodcancer, och kommer att ansvara för all ytterligare forskning, utveckling, tillverkning, regulatoriska aktiviteter och kommersialisering.

– Det här är en avgörande milstolpe för Alligator Bioscience, säger Peter Benson, styrelseordförande. ADC-1013, som stöds av ett lovande och positiv prekliniskt datapaket, befinner sig nu i klinisk fas 1. Vi är mycket glada att kunna att inleda detta samarbete med ett ledande, globalt onkologiföretag och ser fram mot att genom gemensamma insatser se till att patienter så snart som möjligt får nytta av ADC-1013.

Om Alligator
Alligator är Bioscience utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av cancer. Alligators läkemedelsutveckling spänner från tidiga forskningsfaser med molekylidentifiering till konceptvalidering med kliniska studier i fas I/II på cancerpatienter. I sin forskning kring nya antikroppsbaserade läkemedel använder Alligator sina patenterade teknikplattformar FIND® och ALLIGATOR-GOLD®. FIND® (Fragment INduced Diversity) är en optimeringsteknologi för antikroppar, baserad på enkelsträngat DNA, som gör det möjligt att ta fram antikroppar med kliniska fördelar. ALLIGATOR-GOLD® är ett syntetiskt scFv-bibliotek som innehåller många miljarder unika, helt humana antikroppar. Alligator Bioscience AB grundades 2001 och är ett privatägt företag med cirka 200 aktieägare och huvudkontor i Medicon Village i Lund.

Alligators största aktieägare är det Köpenhamnsbaserade växtkapitalbolaget Sunstone Capital och DUBA AB, ett helägt dotterbolag till Investor AB, liksom några enskilda privata investerare.
Alligator Bioscience anlitade Colpman Consulting Ltd som huvudrådgivare i partnerprocessen. Wiggin and Dana LLP och Setterwalls Advokatbyrå AB var juridiska rådgivare i transaktionen. EY fungerade som skatterådgivare.

Kontaktperson vid Alligator
Peter Benson, styrelseordförande
Tel: +46 706 691100 eller +45 40 80 48 69
E-mail: benson@sunstone.eu
För mer information besök: www.alligold.wpengine.com

Kategoriserad som
, , ,
Uppdaterad 2022-09-20