Alligator Bioscience tillkännager uppdatering för mitazalimab-studien OPTIMIZE-1: Fas Ib-delen har avslutats framgångsrikt och rekrytering pågår nu till 900 µg/kg i fas II

Lund, Sverige, 23 mars 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag en uppdatering av den pågående kliniska fas Ib/II-studien OPTIMIZE-1 med bolagets huvudkandidat mitazalimab, i första linjens spridd bukspottkörtelcancer. Efter en framgångsrik utvärdering av säkerhetsdata från den andra doseskaleringskohorten (900 µg/kg mitazalimab i kombination med mFOLFIRINOX) har nu fas Ib-delen av studien avslutats. Data Review Committee har bedömt dosen av mitazalimab på 900 µg/kg som säker och lämplig för den fortsatta fas II-delen av studien. Rekrytering till fas II studien pågår för närvarande vid kliniker i Europa (NCT04888312).

OPTIMIZE-1,är en öppen multicenter fas Ib/II studie som utvärderar säkerhetsprofilen och effekten hos mitazalimab i kombination med kemoterapi, mFOLFIRINOX, hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer. Den första patienten i studien doserades under tredje kvartalet 2021 (pressmeddelande). Studien är utformad för att dra nytta av mitazalimabs unika effekt- och tolerabilitetsprofil, vilken möjliggör en högre och mer frekvent dosering. Detta ökar sannolikheten för att mitazalimab skall kunna påvisa klinisk nytta för patienter som första linjens behandling för spridd bukspottkörtelcancer i kombination med mFOLFIRINOX.

Den interimistiska effektavläsningen för OPTIMIZE-1 förväntas meddelas i fjärde kvartalet 2022.

”Det glädjer mig att meddela att mitazalimab är säker och tolerabel även vid den högsta administrerade dosen som testats i OPTIMIZE-1, och framför allt att den är det i kombination med kemoterapi som mFOLFIRINOX. Detta gör att vi kan gå vidare in i fas II för OPTIMIZE-1, med en dos på 900 µg/kg”, kommenterar Søren Bregenholt, vd för Alligator Bioscience. ”Vi fortsätter att rekrytera patienter som planerat och går snabbt framåt mot den första effektavläsningen senare detta år.”

För mer information, kontakta:
Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-09-19