Alligator presenterar nya prekliniska data för ADC-1013 och ATOR‑1015 på PEGS konferensen i Boston den 4 maj

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att nya prekliniska data kommer att presenteras på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets konferensen i Boston, både för den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC-1013, och för den bispecifika dubbelt immunaktiverande OX40- och CTLA-4-antikroppen ATOR-1015.
Dr Peter Ellmark, Principal Scientist på Alligator, ger en oral presentation med titeln “Tumor-Directed Immunotherapy – Tumor-Localized Immune Activation Using TNFR-SF Agonistic Antibodies” den 4 maj på kvällen svensk tid.

ADC-1013 har i prekliniska studier uppvisat egenskaper som talar för en god säkerhetsprofil och applicerbarhet inom en rad olika cancerformer och doseskalering utvärderas för närvarande i en andra klinisk fasI-studie. Den immunonkologiska antikroppen utlicensierades till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, i augusti 2015.

ATOR-1015 är en helägd bispecifik immunonkologisk produktkandidat med potential att bli ”first in class” som dubbelt immunaktiverande antikropp.

”Det är glädjande att kunna presentera forskningsdata som ytterligare validerar styrkan i vår produktportfölj inom tumörriktad immunonkologi” säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Alligator har djupa rötter i immunonkologi och, som en av pionjärerna i området sedan 2008, har vi framgångsrikt byggt en produktportfölj med potential att erbjuda förbättrad behandling för patienter med spridd cancer.”

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO

Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 13:00.

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. Den funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in vitro- och in vivo-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som attackerar tumören. Dessutom förväntas detta skapa ett tumörspecifikt minne som kan leda till långvarig immunitet mot cancern.

Om ATOR-1015
ATOR-1015 är en helägd bispecific antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi av metastaserande cancer. ATOR-1015 binder till två olika receptorer i immunsystemet, checkpoint-receptorn CTLA-4, och den co-stimulerande receptorn OX40. Den bispecifika antikroppen har utvecklats i syfte att öka immunsystemets kraft genom att slå ut hämmande funktioner som regulatoriska T-celler. Immunaktiveringen är dessutom förstärkt i tumörområdet där båda målmolekylerna uttrycks, vilket förväntas begränsa risken för immunbiverkningar.

Uppdaterad 2017-04-28