Test Contacts

Section with no hidden fields

Anders Ekblom
Styrelseordförande
  • Styrelseledamot sedan: 2017
  • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
  • Innehav i Alligator: 302 809 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
  • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, Elypta AB och Xspray Pharma AB. Styrelseledamot i AnaMar AB, Flerie Invest AB och Mereo BioPharma Group plc
  Hans-Peter Ostler
  Vice ordförande
   • Styrelseledamot sedan: 2021
   • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
   • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
   • Innehav i Alligator: 3 411 884 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
   • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ectin Research AB och Improve Tec Hönö AB, styrelseledamot i Hoodin AB, InorbitTX, Oblique Therapeutics AB samt Lennart Ekerholms Stiftelse. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.

   Section with hidden Contact Fields – For board members

   Anders Ekblom
   Styrelseordförande
    • Styrelseledamot sedan: 2017
    • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
    • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
    • Innehav i Alligator: 302 809 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
    • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, Elypta AB och Xspray Pharma AB. Styrelseledamot i AnaMar AB, Flerie Invest AB och Mereo BioPharma Group plc
    Hans-Peter Ostler
    Vice ordförande
     • Styrelseledamot sedan: 2021
     • Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
     • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
     • Innehav i Alligator: 3 411 884 aktier, 100 000 teckningsoptioner i program TO 2022/2025 II och 240 000 teckningsoptioner i program TO 2023/2026 II.
     • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ectin Research AB och Improve Tec Hönö AB, styrelseledamot i Hoodin AB, InorbitTX, Oblique Therapeutics AB samt Lennart Ekerholms Stiftelse. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.

     Section with hidden Share Information – For regular Contacts

     Uppdaterad 2022-07-14