Senaste nytt

Kalender

Donation för forskning kring pankreascancer till Jerker Löfgrens minne

I ljuset av vår ambition att utveckla nya läkemedel mot cancer har Alligator honorerats med en donation för forskning kring pankreascancer till Jerker Löfgrens minne.  Vi är stolta över det förtroende som visats för vår forskning inom immunonkologi och vår förhoppning är att detta på sikt ska komma patienter med pankreascancer till godo.