Alligator Bioscience presenterar resultat från en klinisk fas I-studie (intratumoral) med ADC-1013 på SITC i november 2017

R

Lund den 21 september 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att resultaten från den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten ADC-1013 (JNJ-64457107) kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 32nd Annual Meeting, som går av stapeln den 8-12 […]

Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) Delårsrapport januari – juni 2017

R

”Vår projektportfölj utvecklades starkt under andra kvartalet. Den immunonkologiska antikroppen ATOR-1017 gick vidare till preklinisk utveckling och bolaget stärkte sitt fokus på den co-stimulerande receptorn 4-1BB genom ett samarbetsavtal med Aptevo Therapeutics Inc. kring utveckling av den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. I nuläget är vår pipeline mer konkurrenskraftig än någonsin med fyra kandidater för tumörriktad immunterapi i klinisk och preklinisk utveckling”, sade Per Norlén, VD.

Alligator utökar immunonkologi-samarbete med Stanfords Universitet

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX), ett bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer, meddelade idag att forskningssamarbetet med Stanfords universitet har utökats i syfte att ytterligare stärka Alligators strategiska satsning på biomarkörer.

Aptevo Therapeutics och Alligator Bioscience inleder samutveckling av bispecifik antikropp för tumörriktad immunterapi

R

Strategiskt partnerskap för samutveckling av ny bispecifik immunonkologisk antikropp som påverkar biologiska funktioner av betydelse vid flera olika typer av solida tumörer. Inriktas på en ny tumörriktad verkningsmekanism och visar synergi mellan Alligators antikroppsplattform ALLIGATOR-GOLD® och Aptevos bispecifika teknologiplattform ADAPTIRTM. SEATTLE, WA, och LUND, SVERIGE – 20 juli 2017 — Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO), […]

Alligator Bioscience presenterar lovande immunonkologidata på USA-konferens; – Stark ny preklinisk dokumentation för ADC-1013 och ATOR-1015

R

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) presenterade idag på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets-konferensen i Boston nya prekliniska data för den immunonkologiska CD40-antikroppen ADC-1013, och för den av bolaget helägda bispecifika OX40- och CTLA-4-bindande antikroppen ATOR-1015. Dr Peter Ellmark, Principal Scientist på Alligator, gav en muntlig presentation med titeln “Tumor-Directed Immunotherapy – Tumor-Localized Immune Activation Using TNFR-SF Agonistic Antibodies”.

Alligator Bioscience AB delårsrapport januari – mars 2017

R

Lund, Sweden – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) publicerar idag sin kvartal 1-2017 rapport. ”Alligator har under första kvartalet 2017 fortsatt att driva fram vår lovande produktportfölj, som inkluderar 5 produktkandidater med potential att bli ´first-´ eller ´best-in-class´. Särskilt kan nämnas att den första kliniska fas I-studien med ADC-1013, vår CD40-agonistiska immun-onkologiska antikropp, fullbordades […]